Muutos ja johtaminen

Yrityksen muutostilanteet ovat osa toimintaamme. Me autamme sinua viemään läpi haastavatkin tilanteet onnistuneesti, hallitusti ja tehokkaasti.

Apunasi muutoksen hetkellä

Onko yrityksesi kohdannut muutostilanteen? Kasvun Kaverit on olemassa juuri sinua varten. Autamme sinua löytämään oikeat tavoitteet, toimenpiteet niihin pääsemiseksi sekä tavan, jolla tätä matkaa voidaan onnistuneesti seurata.

Kokemus tuo näkemystä

Eri toimialoille yhdessä omistajien kanssa luodut toimintamallit, liiketoimintakonseptit ja prosessit yhdistettynä taloudelliseen ja rahoituksellisiin ratkaisumalleihin ovat saaneet yritykset kasvuun ja toimimaan kannattavasti. Kuljemme vierelläsi vuodesta toiseen.

Käytännöstä syntyneitä malleja

Vaihdamme käytännöstä syntyneitä malleja ja yhdessä luotuja ratkaisukeinoja hyvällä menestyksellä. Etsimme myös oikeita digitaalisia ratkaisuja, jolla yrityksen toimintaa voidaan tehostaa tai autamme yrityksiä hyödyntämään vähähiilisyyden tarjoamia etuja.

Haluatko tietää, miten voimme auttaa muutostilanteissa?

Varaa ilmainen alkukartoitus ja selvitetään, kuinka palvelumme sopivat sinun tarpeisiisi.

Ota yhteyttä

Seuraavat kysymykset ovat meille tuttuja

Kannattava liiketoiminta

Miten luoda yrityksessä kannattavaa liiketoimintaa teknologiaa hyödyntäen, kilpailun vaatimukset tunnistaen ja asiakkaiden vaatimukset huomioiden?

Kestävää kasvua

Miten luoda kannattavaa kasvua yrityksemme nimen mukaisesti? Miten luoda kasvua kestävästi? Millaista kasvua yrityksen liiketoiminta sallii?

Palveluiden kehittäminen

Kuinka kehittää tuotteita tai palvelua yhteistyössä asiakkaiden kanssa? Miten johtaa prosessien hallintaa, niin että lopputulos on kustannustehokas?

Kustannukset ja rahoitus

Miten hallitset rakentamishankkeet, jotta kustannukset eivät karkaa käsistä? Entä millaista rahoitusta voit hankkeellesi saada?

Riskien hallinta

Miten järjestää turvallinen huominen ja hallita riskejä kasvun yhteydessä? Millä tavoin johto voi minimoida riskejä?

Muutostilanteiden haasteet

Miten viedä yritystoiminnan muutostilanteet, kuten yritysjärjestelyt, liiketoimintakaupat ja erilaiset kriisit, läpi menestyksellä?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää muutoksen ja johtamisen palveluistamme

Kysy lisää, pyydä tarjous tai varaa ilmainen alkukartoituspalaveri.

Johannes Vallivaara

Toimitusjohtaja, yritysasiantuntija

johannes.vallivaara@kasvunkaverit.fi

Puh. +358 40 684 5741

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kasvun Kaverit Oy

Yhteystiedot

Raidetie 1
96900 Saarenkylä
+358 40 684 5741

Rekisteristä vastaava henkilö

Johannes Vallivaara
johannes.vallivaara@kasvunkaverit.fi

2. Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Kasvun Kaverit Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen johannes.vallivaara@kasvunkaverit.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kasvun Kaverit Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: johannes.vallivaara@kasvunkaverit.fi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.